PRIVACY POLICY THAI

นโยบายความเป็นส่วนตัว

EnglishWorkshop บริษัท พัฒนาความรู้ จำกัด ("เรา", "เรา" หรือ "ของเรา") ดำเนินการเว็บไซต์ www.englishworkshop.co.th ("บริการ")
หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่คุณเชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ EnglishWorkshop บริษัท พัฒนาความรู้ จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายกฎและแนวทางระดับประเทศและนานาชาติ
เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการคุณยอมรับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราสามารถเข้าถึงได้จาก www.englishworkshop.co.th
การรวบรวมและการใช้ข้อมูล
เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในการจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้คุณ
ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเราสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:
ที่อยู่อีเมล
ชื่อและนามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งาน
นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลว่ามีการเข้าถึงและใช้บริการอย่างไร ("ข้อมูลการใช้งาน") ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์รุ่นของเบราว์เซอร์หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชมเวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

ข้อมูลการติดตาม & คุกกี้
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้
คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้คือบีคอนแท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา
คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้
ตัวอย่างของคุกกี้ที่เราใช้:
คุกกี้เซสชันเราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อให้บริการของเรา
การตั้งค่าคุกกี้เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่างๆของคุณ
คุกกี้ความปลอดภัยเราใช้คุกกี้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย
การใช้ข้อมูล
EnglishWorkshop บริษัท พัฒนาความรู้ จำกัด ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ :
เพื่อให้และบำรุงรักษาบริการ
เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบอินเทอร์แอคทีฟของบริการของเราเมื่อคุณเลือก
เพื่อให้การดูแลและสนับสนุนลูกค้า
เพื่อให้การวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่าเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการบริการ
เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
เพื่อตรวจจับป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยัง - และเก็บรักษาไว้ใน - คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกรัฐจังหวัดประเทศหรือเขตอำนาจศาลของรัฐอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจของคุณ
หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลมายังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น
ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงข้อตกลงของคุณสำหรับการถ่ายโอนนั้น
EnglishWorkshop บริษัท พัฒนาความรู้ จำกัด จะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมอย่างเพียงพอรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อกำหนดทางกฎหมาย
EnglishWorkshop บริษัท พัฒนาความรู้ จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ EnglishWorkshop บริษัท พัฒนาความรู้ จำกัด
เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบความผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ
เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย
ความปลอดภัยของข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ
เราอาจว่าจ้าง บริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกบริการของเรา ("ผู้ให้บริการ") เพื่อให้บริการในนามของเราเพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา
บุคคลที่สามเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นเพื่อดำเนินงานเหล่านี้ในนามของเราและมีภาระผูกพันที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์บุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม
ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ("เด็ก ๆ ")
เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างรู้เท่าทันจากใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ผ่านการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครองเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้
เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ / หรือประกาศที่เด่นชัดเกี่ยวกับบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา:
ทางอีเมล: contact@englishworkshop.co.th

CAMPSOur Camps are an all-day activity during school breaks designed to foster critical thinking, creativity, teamwork and the natural use of the English language within a child-friendly and fun setting.The October Camp at EWS is a full-day full-English learning experience that takes place annually weekdays in September and October during the regular School Break. Students enjoy the whole day filled with fun and educational activities, experiments and entertainment to encourage the use of the English language in a sustainable way. Our October Camp is designed for students from 4 -12 years old at all levels of English.The EnglishWorkshop. Summer Camp takes place annually from March to May on weekdays and it is designed to foster English communication in a casual yet educational setting. Students participate in activity-based learning to support critical thinking and to guide the students to English proficiency. The EWS Summer Camp is designed for students from 4 -12 years old at all levels of English.

STEMThe first requirement for the STEM programme is to engage the students in Science, Technology, Engineering and Mathematics in a fun setting to encourage students to use the learnt effectively and to boost their critical thinking.Our STEM Courses are aimed at developing the student’s understanding in science and mathematics combined with comprehensive engineering and technology projects in which the students do hands-on-activities based on various international STEM curricula. Courses for students from 6 -18 years at all levels are available.The Maths Intensive Programme at EWS is designed to support young learners to improve their understanding of mathematics in a rational yet enjoyable approach. The classes are taught by math instructors in a private one-on-one or private group setting with similar teaching aides as used during regular studies at school. Courses for students from 6 -18 years at all levels are available.The EWS Science Intensive programme has been developed to guide young learners and awaken curiosity in science and other related fields. The instructor will foster critical thinking and encourage the students to apply scientific methods for a better understanding. The programme is offered in a private one-on-one setting or as private group with up to three participants and courses for students from 6 -18 years at all levels are available.

ENGLISH FOR ADULTSEnglish for Adults are specialized courses designed to enhance the language skills of professionals. We offer various prep courses to strengthen communication skills.This course is intended to develop the communication skills of adults for professional purposes with a strong emphasis on business applications. Business English for Adults is offered in a private one-on-one setting or as private group with up to five participants. The contents of studies will be determined according the student’s requirements. Courses for students at all levels of English are available.Our IELTS® Preparation Course has been developed for students who want to study or work where English is used as a language of communication. EWS exclusively uses materials licensed or provided by IELTS® to ensure steady development and understanding. The course is taught by experienced instructors to give a comprehensive insight in the IELTS® testing process and its preparations and is offered in a private one-on-one setting or as private group with up to five participants. Courses for students at all levels of English are available.The TOEIC® Preparation course is aimed at guiding professionals who wish to take the TOEIC® exam for employment purposes. TOEIC® Prep courses at EWS are taught by teaching professionals with extensive experience in TOEIC® preparation to ensure an efficient training experience supported by TOEIC® authorized study aids. Courses are offered in a private one-on-one setting or as private group with up to five participants. Courses for students at all levels of English are available.

ENGLISH FOR KIDSOur English for Kids Programmes are designed for all students from Kids in Pre-School to Kids in High School. The courses are taught by highly qualified instructors and are designed to encourage the students to explore and apply the English language in an Activity-based learning Environment.This course is intended to reinforce and support young learner’s Language skills in a safe and private environment for superfast results. Students and parents can decide together with the teacher what and when to study. Classes can be booked one-on-one or as a private group with up to 5 friends. Courses for students from 6 -18 years at all levels are available.After School Classes are aimed at helping students to grasp the topics learnt in school fast and to get a head start for the upcoming lessons. Students study in a private setting with not more than 5 students and use similar materials as the ones used in school. Courses for students from 6 -18 years at all levels are available.Courses at the weekend take place Saturdays and Sundays and are designed as development support with the lesson entirely planned by the teacher. Classes at the weekend are a fun and exciting experience that support critical thinking and creativity paired with hands-on activities and teamwork to encourage the natural use of the English language. Students will learn the four skills reading, writing, listening and speaking. Classes have not more than 10 students and courses for students from 2.5 -18 years at all levels are available.

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของเรานั้น
ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนในช่วงวัยเตรียมอนุบาล
จนถึงวัยมัธยม หลักสูตรได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง
และได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้สำรวจ
และใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนทักษะภาษาของผู้เรียนใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถตัดสินใจร่วมกับครูได้ว่าจะเรียนเมื่อไหร่และอย่างไร สามารถจองคลาสเรียน
แบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มส่วนตัวที่มีเพื่อนไม่เกิน 5 คน มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 6-18 ปีคลาสหลังเลิกเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจหัวข้อที่เรียนในโรงเรียนอย่าง
รวดเร็ว และเพื่อเริ่มต้นบทเรียนที่กำลังจะมาถึง นักเรียนจะได้เรียนในสถานที่ส่วนตัวที่มี
นักเรียนไม่เกิน 5 คนและใช้สื่อการสอนที่คล้ายคลึงกับที่ใช้ในโรงเรียน มีหลักสูตรสำหรับ
นักเรียนอายุ 6-18 ปีหลักสูตรวันหยุดสุดสัปดาห์จะเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์คลาสนี้ได้รับการออกแบบมา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโดยมีการวางแผนบทเรียนทั้งหมดโดยครู ชั้นเรียนในช่วงสุดสัปดาห์
เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นที่สนับสนุนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม และการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทั้งสี่ด้านการอ่านการเขียนการฟังและการพูด
แต่ละคลาสเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 10 คน หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2ขวบครึ่ง -18 ปี

ค่ายค่ายของเราเป็นกิจกรรมตลอดวัน จัดในช่วงปิดภาคเรียน และ
ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็กและสนุกสนานค่ายตุลาคมที่ EnglishWorkshop เป็นประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษเต็มวันซึ่ง
จัดขึ้นทุกวันธรรมดาในเดือนกันยายนและตุลาคมในช่วงปิดภาคเรียนปกติ นักเรียน
จะได้เพลิดเพลินไปทั้งวันกับกิจกรรมความสนุกสนาน การศึกษา การทดลอง และ
ความบันเทิงเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน ค่ายตุลาคมของเราออกแบบ
มาสำหรับนักเรียนอายุ 4-12 ปี ทุกระดับภาษาที่ EnglishWorkshop มีการจัด Summer Camp ขึ้นทุกปีตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคมในวันธรรมดา และถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรม เพื่อ
สนับสนุนการคิดเชิงวิพากษ์ และเพื่อชี้แนะความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ค่าย
ฤดูร้อนถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนอายุ 4-12 ปีในทุกระดับของภาษาอังกฤษ

STEMข้อกำหนดแรกสำหรับโปรแกรม STEM คือการดึงดูดนักเรียนใน
สาขาวิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้
ศึกษาในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์หลักสูตร STEM ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนในด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมถึงโครงการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุม
ซึ่งนักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมตามหลักสูตร STEM นานาชาติที่หลากหลาย มีหลักสูตร
สำหรับนักเรียนอายุ 6-18 ปีหลักสูตรคณิตศาสตร์เข้มข้นที่ EnglishWorkshop ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
ผู้เรียนที่ยังเล็ก เพื่อปรับปรุงความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่มีเหตุผลและ
สนุกสนาน ชั้นเรียนได้รับการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในการเรียนแบบตัว
ต่อตัว หรือแบบกลุ่มส่วนตัวที่มีผู้ช่วยสอนที่คล้ายกันซึ่งใช้ในระหว่างการเรียนปกติที่โรงเรียน
มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 6-18 ปีหลักสูตรวิทยาศาสตร์เข้มข้นของ EnglishWorkshop ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้เรียนรุ่นเยาว์ และกระตุ้นความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนจะ
ส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
ความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยหลักสูตรจะทำการสอนแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มส่วนตัวที่มีผู้เข้าร่วมได้ถึง
สามคนโดยหลักสูตรนี้มีไว้สำหรับนักเรียนอายุ 6-18 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่เป็นหลักสูตรพิเศษที่ถูกออกแบบ
มาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอย่างเป็นมืออาชีพ
เราเสนอหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การสื่อสารของคุณโดยเฉพาะหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ใหญ่เพื่อจุดประสงค์ทาง
วิชาชีพโดยเน้นการใช้งานทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ใหญ่จะมีคลาสแบบตัว
ต่อตัวหรือเป็นกลุ่มส่วนตัว ที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดห้าคน เนื้อหาของการศึกษาจะถูกกำหนด
ตามความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรนี้สำหรับผู้เรียนทุกระดับภาษาอังกฤษหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS® ของเราทำการพัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหรือ
ทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร EnglishWorkshop ใช้วัสดุที่ได้รับอนุญาต
หรือให้บริการโดย IELTS® โดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาและความเข้าใจที่มั่นคง
หลักสูตรนี้ได้รับการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับกระบวนการทดสอบ IELTS® และการเตรียมการของหลักสูตร โดยสามารถเรียนได้แบบ
ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มส่วนตัวที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุดห้าคน หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนทุกระดับ
ภาษาอังกฤษที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS®หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC® มีจุดประสงค์เพื่อชี้แนะผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC® เพื่อจุดประสงค์ในการทำงาน
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC® ที่ EnglishWorkshop สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนที่มีประสบการณ์
อย่างกว้างขวางในการเตรียมสอบ TOEIC® เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากสื่อการเรียนที่ได้รับอนุญาตจาก TOEIC® โดยสามารถเรียนได้แบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มส่วนตัวที่มี
ผู้เข้าร่วมสูงสุดห้าคน หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนทุกระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบ TOEIC®